Computersimulatie van de cardiale elektrofysiologie op cellulaire schaal

MICROCARD is een Europees onderzoeksproject dat tot doel heeft om software te ontwikkelen waarmee de elektrische activiteit van het hart gesimuleerd kan worden met sub-cellulaire resolutie. Vanwege de enorme schaal van dit probleem zal deze software geschikt zijn voor gebruik op toekomstige exascale supercomputers. Het project wordt gefinancierd door EuroHPC call Towards Extreme Scale Technologies and Applications.

Hartziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld, en de helft van deze overlijdens wordt veroorzaakt door problemen in het elektrische activatiesysteem van het hart. Om beter inzicht te krijgen in deze problemen maken onderzoekers onder andere gebruik van computermodellen. Deze modellen zijn echter nog niet krachtig genoeg om alle (2 miljard!) spiercellen van het hart individueel weer te geven. Ze moeten daarom aannemen dat honderden spiercellen ongeveer hetzelfde gedrag vertonen. Deze aanname maakt het onmogelijk om ziekten te simuleren waarbij de microstructuur van het weefsel is aangetast. Recent onderzoek laat zien dat zulke ziekten veel voorkomen.

Om zulke ziekten met een computermodel te simuleren zijn supercomputers nodig die veel krachtiger zijn dan de huidige generatie. Zulke "exascale" machines zullen in de komende jaren worden geïnstalleerd in Europa. Deze machines zullen echter veel moeilijker te programmeren zijn dan huidige computers. Bovendien is een model met individuele hartcellen moeilijker op te lossen dan de nu gebruikelijke modellen. Binnen het MICROCARD project zal daarom samengewerkt worden tussen informatici, wiskundigen en biomedisch ingenieurs om software te ontwikkelen die dit probleem efficient kan oplossen op de zeer grootschalige machines die in aantocht zijn. Zij zullen bovendien samenwerken met cardiologen en fysiologen om de software te testen met de medisch relevante problemen waarvoor ze bedoeld is. Twee Europese top-instituten op het gebied van elektrische hartziekten zijn betrokken bij dit project: IHU Liryc in Bordeaux en het Universitäts Herzzentrum in Freiburg.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de European High-Performance Computing Joint Undertaking EuroHPC met subsidienummer 955495.

EuroHPC projecten worden voor de helft gefinancierd door EuroHPC en voor de andere helft door de landen die deelnemen aan het project, in dit geval Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Noorwegen en Oostenrijk.

Logo's van de organisaties die het project financieren: ANR
 in Frankrijk, The Research Council of Norway, het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek,
 het Italiaanse ministerie van economische ontwikkeling, de Zwitserse federatie, en de FFG in
 Oostenrijk.

LinkedIn: @project MICROCARD

Twitter: @P_Microcard

Latest news

MICROCARD Periodic Report submitted

On 30 November we submitted the first of our two Periodic Reports to EuroHPC. This report covers the first 18 months of the project.

Ginkgo release 1.5.0

Version 1.5.0 of the Ginkgo library for sparse linear algebra on CPUs and GPUs was released. It includes several improvements relevant to the MICROCARD project.

Aslak Tveito to step down

Aslak Tveito, CEO of our partner Simula, will step down from his position in January 2023 to spend more time on research.

Simone Pezzuto to Trento

MICROCARD member Simone Pezzuto left our partner USI to become an assistant professor at Università di Trento. He will maintain a relationship with USI that allows him to stay with the project.


more news

Agenda

Monday 23 January

15:30 WP1 meeting

Wednesday 25 January

15:00 Implementation taskforce meeting

Thursday 26 January

10:30 WP2+6 meeting

Friday 27 January

14:00 WP7 meeting

Wednesday 1 February

14:30 WP4+5 meeting

Wednesday 8 February

11:00 WP3 meeting

Thursday 9 February

16:00 Executive Board meeting


full agenda

website powered by Dutch windmills • no cookies • all browsers welcome