Computersimulatie van de cardiale elektrofysiologie op cellulaire schaal

MICROCARD is een Europees onderzoeksproject dat tot doel heeft om software te ontwikkelen waarmee de elektrofysiologie van het hart gesimuleerd kan worden met modellen met sub-cellulaire resolutie. Vanwege de enorme schaal van dit probleem zal deze software geschikt zijn voor gebruik op toekomstige exascale supercomputers. Het project wordt gefinancierd door EuroHPC call Towards Extreme Scale Technologies and Applications. Het project zal in april 2021 van start gaan.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de European High-Performance Computing Joint Undertaking EuroHPC met subsidienummer 955495.

EuroHPC projecten worden voor de helft gefinancierd door EuroHPC en voor de andere helft door de landen die deelnemen aan het project, in dit geval Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Noorwegen en Oostenrijk. De bijdrage van Duitsland is op dit moment officieel nog niet zeker.

Logo's van de organisaties die het project financieren: ANR
 in Frankrijk, The Research Council of Norway, het Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek,
 het Italiaanse ministerie van economische ontwikkeling, de Zwitserse federatie, en de FFG in
 Oostenrijk.

Latest news

Friday 12 February 2021

Today the Austrian FFG signed the funding contract for our Austrian partner, Numericor. Thus, five of the six national funding agencies that are involved have confirmed their co-funding for the project. Only the German BMBF is still working on it.


more news

Agenda

1 April 2021

Project start

12 to 16 April 2021

2021 Exascale Computing Project Annual Meeting

19 and 20 April 2021 13:00 to 17:00 CET

MICROCARD kick-off meeting (online)


full agenda

website powered by Dutch windmills • no cookies • all browsers welcome